Στοιχεία Επικοινωνίας

Προξένου Κορομηλά 5
54623 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: + 30 2310 226836
Email: pinel@otenet.gr